COVID ukrepi in izvajanje treningov!

13. 11. 2020 – sprememba Odloka – interpretacija MIZŠ:

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 13. 11. 2020 sprejela spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 165/2020).

Sprememba Odloka je posegla le v izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Po novem je dovoljeno izvajanje športno rekreativne dejavnosti le če jo izvaja posameznik sam (individualno) ali če jo izvajajo člani istega gospodinjstva oz. ožji družinski člani. Dovoljeno je izvajanje športno rekreativne dejavnosti tako v zaprtih prostorih, kot na prostem.

Ob izvajanju športno rekreativne dejavnosti je potrebno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (ttps://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).”

03. 11. 2020 – predlog dopolnitve razpisa MGRT – dopis FZS!

02. 11. 2020 – dodatni predlogi pomoči (financiranje obratovalnih stroškov) – dopis FZS!

27. 10. 2020 – dodatni predlogi ukrepov (Olimpijski komite Slovenije)

9. 10. 2020  – predlogi umeščanja fitnes in športnih storitev – dopis FZS!

______________________________________________________________________________________

21. 10. 2020 je bil objavljen Odlok o  začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki ga najdete tukaj! Odlok o  začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je ne glede na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 152/2020, objavljen dne 23. 10. 2020), še vedno AKTUALEN!

Kaj nam odlok prinaša na področju športne rekreacije?

Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Rdeča regija: fitnes centri so zaprti, še vedno se lahko izvajajo individualni treningi oz. treningi s člani iz istega gospodinjstva.

Oranžna regija: fitnes centri izvajajo storitev 1 oseba na 20m2, skupinski treningi so do 6 oseb, pri čemer je potrebno zagotoviti najmanj 3 metre medsebojne razdalje.

Seznam seznam regij glede na 14-dnevno incidenco okuženih s covid-19, najdete tukaj! 


 

Vezano na objavljen O D L O K o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z dne 15. 10. 2020 smo prejeli naslednje interpretacije:

  1. Interpretacija s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je dostopna – tukaj!
  2. Odgovor s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je dostopen – tukaj!

FZS je po objavi Odloka, poslala tudi zahtevo za avtentično razlago omenjenega odloka, ki je še ni prejela.

Skupaj poudarjamo:

Kontinuirana, varna in zmerna vadba, ki jo izvajajo fitnes centri in drugi športno-rekreacijski objekti je tista, ki je pomemben del pri krepitvi imunskega sistema. Naše aktivnosti bi tako lahko bile doprinos pri razbremenitvi zdravstvenega sistema. Zapiramo namreč storitve, ki bi ublažile trenutne posledice, ne samo težav v zdravstvenem sistemu, ampak tudi s psihološkega vidika.