Fit Liga

FIT LIGA je množična vseslovenska zahtevna rekrativna športna fitnes vadba, ki promovira redno gibalno dejavnost in zdrav način življenja preko fitnes vadbe. Ciljna skupina so že aktivni v fitnes vadbi, kot tudi nevadeči, ki jim je fitnes vadba v fitnes centrih lahko dobra priprava na zahtevne športne aktivnosti v naravi ali pri rekreativnih tekmovalnih dejavnostih.

Projekt nudi dodatne zahtevne aktivnosti v fitnes centrih. Tekmovalno usmerjenim ponuja nekaj več –
pomerijo se lahko v štirih fitnes disciplinah in tako ugotovijo stanje svojih psihomotoričnih sposobnosti (potisk s prsi – sila, zgibi – relativna moč, predklon – gibljivost, beep test – vzdržljivost). Pomebno je, da se udeleženci lahko (po)merijo sami s seboj in/ali z drugimi.

Program je dolgoročen in se izvaja v spomladanskem in jesenskem ciklusu. Vodijo ga strokovno usposobljeni in licencirani kadri FZS.