Mentorstvo – povej naprej

Mentorstvo – povej naprej je program, skozi katerega želi Fitnes zveza Slovenije oziroma njeni Partnerji projekta (člani FZS), informirati posameznike o zdravem načinu življenja, pomenu športne rekreacije, ter tako dvigniti nivo športa v RS. Projekt se bo izvajal na nacionalni ravni.

Cilji programa “Mentorstvo – povej naprej”:

 – projekt se izvaja na nacionalni ravni (več poudarka na tistih Regijah, kjer je področje športa premalo razvito);

 – nevtralizacija negativnih posledic današnjega pretežno sedečega življenjskega stila (strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba edina dejavnost);

 – povečanje števila gibalno kompetentnih oseb oziroma povečanje gibalne izobraženosti oseb (osvojene spretnosti in znanja – podajanje pravilnega in strokovnega znanja),

 – razumevanje vloge gibanja ter športa in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega sloga.

Program:”Mentorstvo za vse” temelji na tem, da so “mentorji” na voljo vsem posameznikom, ki so na začetku športne kariere oziroma na začetku usposabljanja za področje strokovnega delavca v športu. FZS se zavzema za izpeljavo programa: “Mentorji za vse”, predvsem zaradi tega, ker je področje športa (najbolj apeliramo na področje fitnesa) v zadnjih letih precej naraslo in posledično s tem je naraslo število “samooklicanih” trenerjev, ki podajajo vadečim (zaradi nestrokovnosti), napačna navodila in jih učijo napačne izvedbe vaj. S tem se poveča število posameznikov s “posledicami nepravilnih vaj”: obraba kolenskega sklepa, ramenskega sklepa, ledvene hrbtenice,…

Mentorji, ki so in bodo objavljeni na našem spletnem portalu, bodo s FZS podpisali izjavo o mentorstvu in se zavezali, da bodo širili svoje strokovno znanje med ostale vaditelje, inštruktorje v njihovem okolišu. Prav tako bodo vezano na mentorstvo  poskrbeli za to, da bodo vadeči prejeli pravilne informacije za izvedbo posameznih vaj.