Organi FZS

Člani posameznega organa so bili izvoljeni na skupščini (24. 01. 2020),
za mandatno obdobje 2020-2024.

UPRAVNI ODBOR

  • Nataša Teran, predsednica – natasa.teran@fitnes-zveza.si
  • Tomaž Kucler, član
  • Marko Mrak, član
  • Klara Rozina, član
  • Jurka Blažko, član
  • Matej Ivanko, član
  • Mirko Jerenec, član

NADZORNI ODBOR

  • Daša Toplak, član
  • Aco Trampuž, član
  • Boris Pirc, predsednik

Dokumentacija izredne volilne skupščine FZS – 24. 01. 2020: