Organi FZS

Člani posameznega organa so bili izvoljeni na skupščini (14. 05. 2015),
za mandatno obdobje 2015-2019.

UPRAVNI ODBOR

 • Dušan Gerlovič, predsednik – dusan.gerlovic@fitnes-zveza.si
 • Dejan Crnek, član
 • Daniel Knaus, član
 • Gašper Simčič, član
 • James M. Tomazin, član
 • Sonja P. Škrabec, član
 • Mirko Jerenec, član

STROKOVNI ODBOR

 • Boris Sila, predsednik – boris.sila@fitnes-zveza.si
 • Gregor Jenko, član – grega.jenko@fitnes.zveza.si
 • Jurka Blažko, član – jurka.blazko@fitnes-zveza.si
 • Tanja Želj, član – tanja.zelj@fitnes-zveza.si
 • Tomaž Kucler, član – tomaz.kucler@fitnes-zveza.si
 • Ajda Strnad, član
 • Simon Tomec, član – simon.tomec@fitnes-zveza.si
 • Iztok Retar, član – iztok.retar@fitnes-zveza.si
 • Miha Bevc, član
 • Nina Jeram, član – nina.jeram@fitnes-zveza.si
 • Dušan Gerlovič, po funkciji predsednika

NADZORNI ODBOR

 • Daša Toplak, član
 • Damjan Kuzma, član – damjan.kuzma@fitnes-zveza.si
 • Gregor Jenko, predsednik – grega.jenko@fitnes-zveza.si