Praktični del izpita – modul fitnes!

Praktični del (ustni zagovor) – modul fitnes

  • SC Fit Fit Domžale
  • 13. 11. 2020 ob 17.00 uri

Organizator se v primeru premajhnega števila udeležencev pridružuje pravico do odpovedi izpitnega termina (minimalno število je 5).