AKTIVNO ZA BOLJŠI JUTRI

S programom “Aktivno za boljši jutri”, seznanjamo prebivalce RS z različnimi vrstami športne vadbe ter jih tako spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa. V programu sodelujejo članice FZS, ter ostali fitnes centri, ki so se zavezali, da bodo en teden v letu 2018, v svojih prostorih, omogočali zastonj vadbo.

Raznovrstne brezplačne možnosti ukvarjanja s športno rekreacijo, kot so brezplačna športna vadba, brezplačna uporaba šolskih igrišč v popoldanskem času, interesne dejavnosti s področja športa itn., vplivajo bodisi na izboljšanje ravni telesne dejavnosti kakor tudi bistveno pripomorejo k zmanjševanju neenakosti med posamezniki.

Cilji projekta:

  1. povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije (strokovno usposobljen kader, strokovnjaki iz področja fitnesa, skupinske vadbe, pilatesa),
  2. povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti (skrb za lastno zdravje, možni negativni vplivi nepravilnih izvedb vaj),
  3. spodbujati različne oblike telesne vadbe,55
  4. povečati delež športno dejavnih,
  5. povečati delež redno športno dejavnih,
  6. povečati prepoznavnost športa, kot pomembnega družbenega podsistema.

abdominal-1203880_1280