Pogosta vprašanja

Zakaj se pridružiti usposabljanju Fitnes zveze Slovenije?

Fitnes zveza Slovenije je zasnovala programe usposabljanja, vezano na potrebe na trgu.  Za vas smo pripravili aktualne tematike, odlične predavatelje – ki so več kot uspešni v praksi, osveženo gradivo, zavarovanje poklicne odgovornosti (v obdobju enega leta), mentorsko prakso in še mnogo več!

 Kako pogosto so razpisani tečaji?

Tečaji potekajo dvakrat letno, in sicer spomladi (april) in jeseni (pričetek september). V kolikor je veliko zanimanja, razpišemo tudi dodatne termine tekom leta. Trenutno razpisane tečaje najdete pod prihajajočimi dogodki na osnovni spletni strani.

Kako se prijavim na tečaj?

Na tečaj se prijavite preko elektronske prijavnice, ki je dostopna poleg trenutno razpisanega aktualnega tečaja.

Kako podaljšam licenco FZS?

Za podaljšanje licence je potrebno predložiti vso potrebno dokumentacijo s katero dokazujete, da ste na letni ravni zbrali dovolj licenčnih točk za vašo stopnjo in pa v celoti izpolnjen zahtevek za podaljšanje licence katerega najdete na našem spletnem portalu(glej Pravilnik FZS o licencah: http://www.fitnes-zveza.si/wp-content/uploads/2015/04/PRAVILNIK-O-LICENCAH-FZS.pdf).
Vso dokumentacijo pošljete na sedež FZS nato pa, v kolikor ste predložili vso potrebno dokumentacijo, po pošti prejmete licenčno nalepko.

LICENCE SE PODALJŠUJEJO OD KONCA DECEMBRA DO KONCA JANUARJA!!

Vezano na nov Zakon o športu, se predvideva sprememba Pravilnika o Licencah – licence naj bi se podaljševale na dve leti.

Je licenca mednarodno priznana?

Vsaka mednarodna licenca se mora verificirati. EU veljavnost uredite pri  European register of exercise professionals (priložite diplomo in program usposabljanja). Veljavnost izven EU, si uredite z verifikacijo pri pristojni organizaciji v posamezni državi (priložite prej omenjeno dokumentacijo).

Enako lahko tujo licenco verificirate pri FZS. Podate prošnjo za priznavanje v naziv (diplomo in program usposabljanja). Na podlagi dostavljene dokumentacije se strokovni odbor FZS odloči, v katero stopnjo našega usposabljanja vas lahko uvrsti, ter vam poda morebitne predloge (opravljanje diferencialnih izpitov,…).

Kakšne so cene tečajev? 

Cena tečajev je 690 eur. Znesek lahko poravnate v več obrokih, pri čemer mora biti prvi obrok poravnan pred pričetkom tečaja in zadnji pred zadnjimi predavanji.