Pogosta vprašanja

Kako podaljšam licenco FZS?

Za podaljšanjelicence je potrebno predložiti vso potrebno dokumentacijo s katero dokazujete, da ste na letni ravni zbrali dovolj licenčnih točk za vašo stopnjo in pa v celoti izpolnjen zahtevek za podaljšanje licence katerega najdete na našem spletnem portalu(glej Pravilnik FZS o licencah: http://www.fitnes-zveza.si/wp-content/uploads/2015/04/PRAVILNIK-O-LICENCAH-FZS.pdf).
Vso dokumentacijo pošljete na sedež FZS nato pa, v kolikor ste predložili vso potrebno dokumentacijo, po pošti prejmete licenčno nalepko in priponko.

LICENCE SE PODALJŠUJEJO OD KONCA DECEMBRA DO KONCA JANUARJA!!

Je licenca mednarodno priznana?

Vsaka mednarodna licenca se mora verificirati. EU veljavnost uredite pri  European register of exercise professionals (priložite diplomo in program usposabljanja). Veljavnost izven EU, si uredite z verifikacijo pri pristojni organizaciji v posamezni državi (priložite prej omenjeno dokumentacijo).

Enako lahko tujo licenco verificirate pri FZS. Podate prošnjo za priznavanje v naziv (diplomo in program usposabljanja). Na podlagi dostavljene dokumentacije se strokovni odbor FZS odloči, v katero stopnjo našega usposabljanja vas lahko uvrsti, ter vam poda morebitne predloge (opravljanje diferencialnih izpitov,…).

 Kako pogosto so razpisana usposabljanja/tečaji?

Usposabljanja/tečaji potekajo dvakrat letno, in sicer spomladi (pričetek marec) in jeseni (pričetek oktober/november). V kolikor je veliko zanimanja, razpišemo tudi dodatne termine tekom leta. Trenutno razpisane tečaje najdete pod rubriko usposabljanje in modulom, ki vas zanima, ali pod rubriko aktualno.

Kako se prijavim na usposabljanje/tečaj?

Na usposabljanje se prijavite preko prijavnice, ki je objavljena poleg trenutno razpisanega aktualnega tečaja. Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na sedež FZS ali e-mailu fzs@fitnes-zveza.si. O uspešni prijavi oziroma prejeti prijavnici boste obveščeni preko e-maila.

Kakšni so pogoji za prijavo na prvo, vaditeljsko, stopnjo?

Pogoja za prijavo sta: polnoletnost in dokončana najmanj srednja šola, ter seveda obiskovanje vadb, katero želite tekom usposabljanja usmerjati.

 S katero stopnjo lahko samostojno delujem?

Samostojno lahko delujete z inštruktorsko stopnjo. V kolikor imate naziv vaditelja, vas mora pri delu nadzirati nekdo, ki ima opravljeno najmanj II. stopnjo strokovnega delavca v športu – inštruktor. Vezano na novo Zakonodajo, bo po prehodnem obdobju (implementiranje novega Zakona o športu), nujno potrebno imeti II. stopnjo strokovnega delavca v športu.

Ali lahko hkrati opravljam usposabljanje/tečaj za več modulov (fitnes, skupinska fitnes vadba ali pilates)?

Na enem razpisanem usposabljanju/tečaju lahko obiskujete samo en modul, torej morate izbrati med fitnesom, skupinsko fitnes vadbo in pilatesom. V kolikor npr. obiskujete tečaj in opravite izpit za vaditelja fitnesa in si želite biti tudi vaditelj pilatesa in/ali skupinske fitnes vadbe, se vam na naslednjem razpisanem tečaju prizna teoretični del, ki je za vse 3 module enak, tako da pristopite samo k praktičnemu delu za modul, ki vas zanima. Cena enega modula je 345 eur.

Kakšne so cene tečajev? 

Za tiste, ki ste že strokovni delavec I. stopnje znaša inštruktorska stopnja 450 eur. Akcijski paket (vaditelj + inštruktor), kje si po uspešno končanem usposabljanju pridobite naziv inštruktor (strokvni delavec II. stopnje), znaša 990 eur. Znesek lahko poravnate v več obrokih, pri čemer mora biti prvi obrok poravnan pred pričetkom tečaja in zadnji pred zadnjimi predavanji.