Aktualnosti COVID – 19 (področje športa)!

 

Čistopis Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo najdete tukaj!

FZS aktivno spremlja vso dosedanje delo in sprejete ukrepe, ki se navezujejo na izredne razmere in omilitev posledic oziroma zmanjšanja negativnih učinkov epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo.

V duhu povezovanja ter razumevanja fitnes področja in razmer v katerih smo se znašli, smo vladi RS, poslanskim skupinam in resornim ministrstvom poslali naslednje dodatne predloge:

 • Podaljšani ukrepi za samozaposlene, ter gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s fitnes področjem in sorodnimi področji, katere temeljijo na sezonskemu delu.
  (Predlog: do 31. avgusta 2020). Obrazložitev: Športne organizacije, ki ponujajo različne vadbe, si v obdobju do maja tekočega leta, priskrbijo dovolj prihodkov, da zapolnijo poletni finančni primanjkljaj, ki ga praktično ni (julij in avgust sta meseca, ko vadbe upadejo za več kot 80%  oziroma za nekatere organizacije tudi 100%). Zaradi izrednih razmer obdobje finančnega primanjkljaja za te organizacije traja že od marca 2020. Podaljšanje finančne pomoči oziroma ukrepov, ki se nanašajo na podporo podjetjem je za sam obstoj teh storitev nujno potreben.
 • Odpis davka na nepremičnine.
  Obrazložitev: V sklopu fiksnih stroškov športnih storitev, je tudi davek na nepremičnine. Predlagamo odpis davka na nepremičnine za vse, ki izvajajo storitve omenjene v prejšji alineji.
 • V obdobju odloga kredita se na odloženi del glavnice NE obračunavajo obresti, (moratorij  tudi na obresti).
  Obrazložitev: Banka zaradi odloga plačila kredita ne bi smela zahtevati dodatnih zavarovanj kredita in tudi ne dodatnih plačil – obresti. Odlog kredita ne pomeni odpis, temveč bodo kreditojemalci obresti, ki so bile dodeljene s pogodbo tudi odplačali, ko bo ponovno dogovorjeno plačevanje obrokov kredita.
 • Dodatna finančna pomoč športnim organizacijam ob dokazilu izpada prihodkov.
  Obrazložitev: Športne organizacije bodo tudi dlje časa po koncu epidemije občutile njene posledice. Pričakuje se manjša kupna moč potrošnikov teh storitev, kljub temu pa bi bilo nujno potrebno zagotavljanje športnih aktivnosti za zdravje državljanov in državljank RS. V duhu zagotavljanja strokovnih storitev na področju fitnesa, je nujno potrebno zagotoviti finančno pomoč, ter s tem zagotoviti ohranitev delovnih mest na strani ponudnikov in s tem ohranitev bazičnega zdravja potrošnikov oziroma prebivalcev RS.
 • Finančna pomoč športnim organizacijam pri ponovni vzpostavitvi storitev.
  Obrazložitev: Ne glede na ukrepe, ki so že bili sprejeti, ter ukrepe, ki jih pričakujemo v prihodnje, se zavedamo, da veliko število športnih organizacij žal ne bo moglo ohraniti svoje dejavnosti. Za zagotovitev zmanjšanja brezposelnosti v RS je pomembna finančna podpora tistim organizacijam, ki se bodo po prekinitvi karantene odločili za ponovno vzpostavitev svojih storitev.
 • Podpora pri znižanju najemnin (sorazmerni delež, finančna pomoč).
  Obrazložitev: Zaradi slabih pogojev pri odlogu kredita (do danes moratorij velja le za glavico), si najemodajalci (privatni sektor) ne morejo privoščiti odpis najemnin, saj bi to pomenilo izgubo prihodkov, ki jih nujno potrebujejo za kritje fiksnih stroškov. Predlagamo finančno pomoč tistim športnim organizacijam, ki niso najemojemalci prostorov katere lastnik je občina.
 • Odpis SAZAS, ZAMP in IPF prispevkov za čas karantene.
  Obrazložitev: Zaradi izrednih razmer v državi, so se vse storitve, ki se nanašajo na področje fitnesa v duhu družbene odgovornosti prekinile. S prekinitvijo storitev ni izpolnjenega pogoja za plačilo prispevkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, ter ostali zakonodaji po kateri delujejo zgoraj navedene organizacije. Predlagamo splošno direktivo iz strani pristojnih organov o odpisu prispevkov za SAZAS, ZAMP in IPF.

Preglednica interventnih ukrepov

 

Obvestilo IPF najdete tukaj!

Odgovor SAZAS najdete tukaj!

Odstop v reševanje predlogov FZS – Generalni sekretariat vlade RS, najdete tukaj!

Odgovor Ministrstva za Gospodarski razvoj in tehnologijo, najdete tukaj!

Predlog FZS za sprostitev nekaterih ukrepov na področju športa – tukaj!

Priporočila ob odprtju fitnes storitev najdete tukaj!

Vprašalnik za udeležence fitnes centrov in drugih organizacij najdete tukaj!

Dopis o dodatni obrazložitvi umeščenosti fitnes panoge – najdete tukaj!

OKS je pripravil interpretacijo sprejetih ukrepov, ki jih najdete tukaj!

OKS – možnosti za najemojemalce – tukaj!

Katere ukrepe prinaša drugi protikorona paket? Oglejte si novice objavljene v Uradnem listu 29. 04. 2020!

Vlada RS je na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19.

Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu – NIJZ! 

Odgovor Ministrstva za gospodarstvo iz dne 11. 05. 2020 – najdete tukaj!

V kolikor imate kakršne koli dodatne predloge, težave, ki bi jih bilo potrebno posredovati dalje v upanju na reševanje in obravnavo, jih lahko posredujete na email: fzs@fitnes-zveza.si

Pazite nase in ostanite zdravi!

Vaš FZS