Študentski fitnes

V Sloveniji je med študenti v samih fitnes centrih in v študentskih domovih fitnes vadba zelo priljubljena športna dejavnost. Zanimanje za fitnes vadbo med študenti na splošno in med študenti, ki so stanovalci študentskih domov v Ljubljani in Mariboru je veliko. Prav tako ugotavljamo, da študentje v veliki meri uporabljajo fitnes vadbo večkrat tedensko. To potrjujejo tudi organizatorji vadbe v fitnes centrih. Procent obiskovalcev iz vrst študentov je kar velik, saj je obiskanost fitnesa  med 20 – 40 odstotki.

V ta namen Študentski domovi v Ljubljani izvajajo že nekaj let poseben projekt za izgradnjo manjših fitnes centrov, ki naj bi delovali v vseh 22 študentskih domovih v Ljubljani. Skladno z našimi  možnostmi poskuša FZS tudi pomagati pri izvedbi te zamisli. Menimo, da je to dobra rešitev za redno športno vadbo, saj bo vadba cenovno zelo sprejemljiva  in časovno primerna (v bloku, kjer študentje stanujejo), hkrati pa se jim bo omogočila vadba, ki jo bodo izvajali strokovno usposobljeni vaditelji, inštruktorji in trenerji. Vse to pa je še posebej pomembno iz vidika njihovega socialnega statusa, saj nimajo veliko finančnih sredstev.

S posameznimi fitnes centri, predstavniki študentskih domov, športnimi društvi in univerzami želimo v vsakem študentskem domu organizirati manjše fitnes centre, ki bi bili na razpolago študentom več ur na dan. S tako organizacijo bi lahko veliko število študentov prišlo do učinkovite športne vadbe v okviru svojega bivanja. K sodelovanju vabimo tudi posamezne fitnes centre in članice Fitnes zveze Slovenije (FZS), ki so pripravljeni študentsko fitnes vadbo organizirati po nižjih cenah. Fitnes vadbo za študente želimo organizirati v dogovoru z zasebnimi študentskimi domovi, s tremi državnimi študentskimi domovi (Koper, Ljubljana, Maribor) in privatnimi fitnes centri.

Vabljeni, da se nam pridružite pri izvajanju projekta!