dr. Borut Štrukelj

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Kopru ter se leta 1980 vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za farmacijo, kjer je leta 1985 diplomiral z oceno odlično. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je iz smeri Biokemija doktoriral leta 1994 in se v letih 1996 in 1997 podoktorsko izpopolnjeval na Institut CPRO-DLO na Univerzi v Wageningenu, Nizozemska. Vso poklicno kariero je kot raziskovalec dopolnilno zaposlen tudi na Institutu Jožef Stefan, na področju biokemije in biotehnologije. Na Fakulteti za farmacijo UL poučuje predmete Farmacevtska biotehnologija in sodeluje pri predmetih Farmakogenomika in genska zdravila ter Izbrana poglavja iz farmacevtske biotehnologije. Na Biotehniški fakulteti UL poučuje predmet Biotehnologija zdravilnih učinkovin, na podiplomskem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru pa predmet Farmacevtska biotehnologija z genskim zdravljenjem. Leta 1991 je za znanstvene dosežke prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, leta 1996 EMBO podoktorsko štipendijo, leta 2007 je za vrhunske znanstvene dosežke prejel Zoisovo priznanje, leta 2009 Mynarikovo odličje, leta 2010 pa Fulbrightovo štipendijo za delo gostujočega profesorja na Univerzi Duquesne, ZDA. Je soavtor večih svetovnih patentnih prijav in enega patenta na področju transgenih rastlin ter svetovnega patenta na področju bakteriofagnega prikaza in avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov, od tega čez 100 v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva. Prof. Dr. Štrukelj je član večih svetovnih, evropskih in slovenskih združenj s področja farmacije in molekularne biologije. Od leta 1996 do 2011 je deloval kot izvedenec v Evropski farmakopeji (Strassbourg) v skupini za farmacevtske biomolekule, ter do 2.09.2012 kot izvedenec pri Evropski agenciji za zdravila (EMA).

Na konferenci s tematiko: Novosti na področju prepovedanih substanc