Jerneja Sojar Blatnik

Po končani gimnaziji je študirala na Biotehnični fakulteti v Ljubljani in po diplomi pridobila naziv univ. dipl. inž. živ. teh. Že 32 let je zaposlena v Ljubljanskih mlekarnah, kjer je opravljala dela razvojnega tehnologa, strokovne vodje, vodje HACCP tima ( varnost hrane)… Dodatno se je izobraževala preko Slovenskega mikrobiološkega društva, na Bitenčevih živilskih dnevih, kjer so predstavljeni najaktualnejši znanstveni izsledki na področju živilstva in prehrane. Je članica Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov.

Na konferenci s tematiko: Mleko in mlečni izdelki – toliko primarnega in toliko novosti