Marko Pozderec

Vital Fit logoMarko Pozderec je diplomirani športni trener in  trener fitnesa pri Fitnes zvezi Slovenije. Je strokovnjak na področju človeškega telesa in njegovega delovanja. S fitnes vadbo se je začel ukvarjati leta 2007, še prej pa je poučeval deskanje na snegu in se ukvarjal z boksom. Študiral je na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer Športno treniranje – specializacija na področju fitnesa, kjer je tudi diplomiral z odliko pod mentorstvom priznanega strokovnega delavca v športu, prof. dr. Rada Pišota. Znanje je pridobival na licenčnih tečajih FZS, kjer je leta 2013 postal vaditelj fitnesa, leto kasneje pa še inštruktor. V letu 2016 je pridobil naziv najvišje stopnje FZS – trener fitnesa. Med drugim je tudi mentor na Pedagoški fakulteti v Mariboru za bodoče diplomante smeri Športno treniranje, panoga fitnes. Na različnih delavnicah je pridobil uporabno znanje za vadbo pilatesa, vadbo s TRX trakovi, kettlebelli, elastiko in drugimi rekviziti, kar rad vključuje v vadbo v kombinaciji s klasično fitnes vadbo. Vsekakor vadbo prilagaja posamezniku, njegovim pomanjkljivostim, ciljem in preferencam ter s tem skrbi za motivacijo vadečega, ki je najbolj pomembna za končni uspeh. Je eden izmed ustanoviteljev Društva Vital Fit, ki deluje v Pomurju. Njihov glavni namen je ozaveščanje ljudi o pomenu gibanja. V društvu se zavedajo, da je za spremembo in izboljšanje kakovosti življenja potreben celosten in individualen pristop k posamezniku, saj lahko le s strokovnim znanjem, poučevanjem in vzgojo naredimo korak v pravo smer – tako posameznik kot družba.

Marko Pozderec, dipl. šp. trener in  trener pri FZS
031 323 471
www.vital-fit.si