Vpis v razvid strokovnih delavcev!

Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu je eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec, če želi opravljati strokovno delo v športu. Vpis je obvezen za vse, ne glede na to, ali izvaja strokovno delo redno ali samo občasno in ne glede na status opravljanja dela (prostovoljno, pogodbeno, kot samostojni podjetnik ali samostojni športni delavec,…).

Vpis v Razvid strokovno usposobljenih in izobraženih športnih delavcev  se uredi po navodilih MIZŠ – povezava! 

Za vse morebitne dodatne informacije in pojasnila lahko kontaktirate pristojnega na ministrstvu:
 
Igor Kogoj
Podsekretar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za šport
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 400 53 48
E: 
igor.kogoj@gov.si